Więźniowie

Liczba więźniów deportowanych do KL Mauthausen-Gusen


Rabitsch
(1967)
Maršálek
(1995)
Fabreguet
(1998)
Mężczyźni


Nadane numery  139.157 139.317 139.317
Powtórnie nadane numery z powodu:


śmierci 
26.134
zwolnienia 
1.532
Przekazania do innych obozów 
3.214
Powtórnie nadane numery łącznie brak danych 30.880
Łączna liczba zarejestrowanych mężczyzn brak danych 170.197 153.500
Niezarejestrowane osoby:


Więźniowie Akcji K (Aktion K-Häftlinge) 5.040 5.040 5.040
Radzieccy jeńcy wojenni SU-Kgf 1941/42  4.200

Przekazani na egzekucję  3.000 1.500 przynajmniej 1.626
Zmarli z nowych transportów krótko przed lub po przywiezieniu 2.100 4.500
Transporty w ostatnich dniach działania obozu, szczególnie węgierscy Żydzi 15.000 18.000 15.000
Więźniowie Gusen nierejestrowani w Mauthausen

kilka tysięcy
Nierejestrowane transporty 1945 (mężczyźni i kobiety)

kilka tysięcy
Łączna liczba niezarejestrowanych mężczyzn 29.340 29.040 ok. 30.000
Podwójne liczenie z powodu przekazywania między Mauthausen a Gusen między 19.2.42 a 21.1.44 
-6.500
Transporty mężczyzn łącznie brak danych 192.737 186.000
Kobiety


Nadane numery:


z numerami więźnia serii mężczyzn 
158 150
z numerami więźnia serii kobiet (od 15.9.44)
3.077 3.077
Łączna liczba zarejestrowanych kobiet  brak danych 3.235
niezarejestrowanych osoby:


krótkotrwałe przejście przez Mauthausen 


Przekazane na egzekucję 


Łączna liczba niezarejestrowanych kobiet
1.492
Transporty kobiet łącznie brak danych 4.727 przynajmniej 4.000
Osoby przekazywane do Mauthausen kilkakrotnie 
300-400
Więźniowie łącznie  ok. 200.000 197.464 ok. 190.000
Stan osobowy więźniów kompleksu obozów w 1945 roku

Narodowość 15./31.3.1945 4.5.1945 Koniec 1945
Niemcy 8.666 6.894 6.223
Bałtowie 476 379 342
Belgowie 355 282 255
Francuzi 4.707 3.744 3.380
Grecy 557 443 400
Włosi 4.601 3.660 3.304
Jugosłowianie 3.823 3.041 2.745
Holendrzy 219 174 157
Polacy 27.517 21.889 19.761
z tego Żydzi 7.559 6.013 5.428
Słowacy 38S 309 279
Obywatele ZSRR 22.509 17.905 16.165
Hiszpanie 2.244 1.785 1.611
Czesi 995 791 715
Węgrzy 7.682 6.111 5.517
z tego Żydzi 7.560 6.014 5.429
Bezpaństwowcy 72 57 52
Pozostali 264 210 190
Izrael


USA


Mężczyźni 85.075 67.675 61.095
z tego zwolnieni 2.589 2875 2.595
Niemki 191 191 165
Belgijki 231 231 200
Francuzki 489 489 423
Polki 671 671 580
z tego Żydówki 304 304 263
Obywatelki ZSRR 367 367 317
Węgierskie Żydówki 304 1.026 888
Izrael


USA


Kobiety 2.252 2.506 2.168
z tego zwolnione 0 772 668
Więźniowie 87.327 70.181 63.263

Hans Maršálek (1995: 107, 120 f., 19l f.).Więźniowie Gusen według Stanisława Dobosiewicza

Rok Liczba zesłanych do obozu Liczba zamordowanych i zmarłych Stosunek liczby zmarłych do zesłanych
1940 i 1941 17 850 8 062 45,3%
1942 9 910 9 534 96,2%
1943 10 129 6 103 60,4%
1944 24 000 5 488 22,9%
1945 15 651 15 415 99,8%
Razem 77 540 44 602 57,6 %