Informacje o projekcje

W czasie drugiej wojny światowy Stanisław Dobosiewicz (1910-2007) był więźniem obozu koncentracyjnego Gusen. Po wojnie, przez wiele lat działał na rzecz środowiska byłych więźniów obozów koncentracyjnych Mauthausen-Gusen oraz zbierał i gromadził różnego rodzaju dokumenty, zdjęcia, wspomnienia, artykuły, rysunki i publikacje dotyczące funkcjonowania obozu i jego więźniów. Przed śmiercią Stanisław Dobosiewicz swoje ogromne archiwum podzielił i zgromadzone materiały przekazał różnym instytucjom, w tym Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w Warszawie.

Ze wzglądu na fakt, iż zbiory te stanowią cenne źródło historyczne dla badań naukowych obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” postanowiła dokumenty te zeskanować i udostępnić szerokiemu gronu odbiorców.

Projekt był realizowany we współpracy z Miejscem Pamięci Obozu Koncentracyjnego Mauthausen, Komitetem Pamięci Gusen oraz z różnymi organizacjami zrzeszającymi byłych więźniów i ich potomków. Był on współfinansowany ze środków Funduszu Przyszłości Republiki Austrii.